Støttemuligheder for ansættelse af højtuddannede

Støttemuligheder for ansættelse af højtuddannede

På denne side finder du et overblik over nuværende støttemuligheder for ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Listen er delt i to; Nationale og regionale muligheder.

 

Spørgsmål rettes til den respektive operatør for støtteordningen.

 

Tilføjelser til listen kan sendes til Projektmedarbejder Peder Helms på phe@ac.dk.

 

Listen findes også som .pdf.

Nationale støtteordninger

GraduateSMV

GraduateSMV giver SMV’er mulighed for at ansætte en nyuddannet akademiker med løntilskud i en 4-måneders graduatestillling (introforløb). Akademikerne stiller et introduktionsprogram til rådighed, og herudover skal virksomheden også forpligtige sig til at lave sit eget uddannelsesprogram, der sikrer at den ansatte opnår en vifte af kompetencer relevant for virksomheden.

 

Midler og vilkår

Deltagende virksomheder kan modtage op til 10.000 kr i løntilskud om måneden i 4 måneder.

 

Kriterier

Virksomheden skal have under 250 ansatte og være villig til at oprette en graduatestilling med et hvis niveau af udvikling og læring. Den ansatte skal være ledig og på dimittendsats med baggrund i afslutningen af en videregående uddannelse.

 

Læs mere

http://graduatesmv.dk

InnoBooster

InnoBooster er en ordning for ikke-etablerede SMV’er, der står foran et innovationsforløb med tilhørende risici. Virksomheder kan søge medfinansiering til projekter, der på en innovativ måde udvikler og markedsmodner et nyt produkt, en ny service, eller forbedrer en proces betydeligt, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres markant. InnoBooster investerer i innovationsprojekter inden for temaerne: Grøn omstilling, life science og teknologi samt innovation, der kan skabe produktion og arbejdspladser i Danmark.

 

Midler og vilkår

Virksomheder kan søge mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. til at dække relevante udgifter over en 2-årig periode, dog maksimalt 35 % af projektets samlede omkostninger. Midlerne kan finansiere arbejdstimer, materialer og udgifter til offentlige og private vidensleverandører

 

Kriterier

Virksomheden skal have under 250 ansatte, og en årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. eller have tiltrukket mindst 500.000 kr i ekstern risikovillig kapital. Start-up-virksomheder, der er stiftet inden for de seneste 3 år, kan i stedet redegøre for, at virksomheden har et team med stærke, og relevante kompetencer, samt opnået væsentlige forsknings- og udviklingsmæssige resultater.

 

Læs mere

https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster

Virksomhedspraktik

At give en ledig mulighed for at opnå erfaringer, netværk og praktiske kompetencer på arbejdsmarkedet forud for en evt. efterfølgende ansættelse.

 

Midler og vilkår

Den ledige fortsætter på dagpenge, og der er således ingen udgifter for virksomheden.

 

Kriterier

Den ledige kan søge om virksomhedspraktik fra første ledighedsdag.  Nyuddannede ledige akademikere uden beskæftigelse siden dimission kan få adgang til otte ugers virksomhedspraktik, mens de fleste andre kan få fire ugers virksomhedspraktik.

 

Læs mere

https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta-om-jobcentrenes-tilbud/virksomhedspraktik/

Privat løntilskud

Privat løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte ledige med 6 månders ledighedsanciennitet i en tidsbegrænset stilling med økonomisk tilskud. Den ledige får mulighed for at tilegne sig nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job fremover.

 

Midler og vilkår

Virksomheden kan modtage et løntilskud på ca. 83 kr. per time svarende til ca. 13.000 kr. per måned i 3-6 måneder.

 

Kriterier

Virksomheden kan maksimalt have én person i løntilskud for hver 5 ansatte. Er virksomheden større end 50 ansatte kan der maksimalt være én person i løntilskud for hver 10 ansatte.  Den ansatte skal have været ledig i minimum 6 måneder og kan ikke ansættes på den arbejdsplads, vedkommende sidst var i ordinær beskæftigelse i.

 

Læs mere
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/job-med-loentilskud/

SMV:Vækstpilot

SMV:VækstPilot giver SMV’er med et konkret omstillingsbehov mulighed for at ansætte uddannet arbejdskraft med tilskud til løn. Formålet er, at vækstpiloten skal understøtte omstillingsprocessen i SMV’en.

 

Midler og vilkår

Virksomheden kan modtage et tilskud svarende til 50 % af lønudgiften (maksimalt 15.000 kr. om måneden) i op til 6 måneder.

 

Kriterier

Virksomheden skal have et konkret omstillingsbehov (dvs. en udviklingsmæssig opgave) som ved gennemførsel kan biddrage til at forøge virksomhedens vækstmuligheder. Virksomheden skal have under 250 ansatte. Den ansatte skal forinden ansættelsen have været ledig (intet krav om ledighedens længde) og have en uddannelse (faglært, KVU, MVU eller LVU). Ordningen administreres af de regionale Erhvervshuse og der er midler til i alt 350 vækstpilotforløb.

 

Læs mere
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvvaekstpilot/d9c0e624-4a24-461f-97f5-63a063ebce55/

Regionale støtteordninger

Nordjysk Vækstpilot

Nordjysk vækstpilot skal give virksomheder adgang til uddannet arbejdskraft (KVU/MVU/LVU) gennem en kombination af virksomhedspraktik og et særligt løntilskud. Ordningen skal skabe vækst og udvikling i virksomheden, gennem ansættelse af en medarbejder med en videregående uddannelse til at arbejde med udviklingsopgaver.

 

Midler og vilkår

Virksomheden kan modtage op til 12.500 kr. om måneden i op til fire måneder.

 

Kriterier

Virksomheden skal ligge i Nordjylland, have under 250 ansatte og være kommerciel (have til formål at udbetale udbytte). Den ansatte må ikke have ret til at anvende en løntilskudsstilling, dvs. at den ansatte maksimalt må have 6 måneders ledighedsanciennitet.

 

Læs mere

https://vaekstviaviden.dk/

Kompetencer til Vækst (Sjælland)

Kompetencer til vækst giver virksomheder i Region Sjælland mulighed for at indgå i et vækstforløb med fokus på virksomhedens udviklingspotentiale. Virksomheden får afdækket sit aktuelle kompetencebehov og matches med kvalficerede højtuddannede, der kan løfte opgaven.

 

Midler og vilkår

Virksomheden kan modtage et løntilskud svarende til 50 % af lønudgiften (maksimalt 15.000 kr. om måneden) i op til 6 måneder.

 

Kriterier

Virksomheden skal have under 250 ansatte og have p-nummer i Region Sjælland. Endvidere skal virksomheden have et uforløst udviklingspotentiale. Løntilskuddet udbetales af Erhvervshus Sjælland efter positivt tilsagn på bagkant af selve ansættelsen. Ordningen løber t.o.m. 2022.

 

Læs mere

https://ehsj.dk/content/ydelser/kompetencer-til-vaekst/ced32142-82ec-4990-b7e7-45fe3fa0d612/ Bitten Müller 2364 3357