SMV kapitel

 

 

Employability

 

Arbejdsmarkedet fokuserer mere og mere på employability frem for lønforhold og fastanættelse.

 

Arbejde er noget, du har, fordi du formår at skabe værdi på arbejdsmarkedet. Jobrelationen bliver stadig mere dynamisk og din værdi på arbejdsmarkedet, bliver afgørende for, hvilke opgaver du kommer til at arbejde med.

 

Din tilgang kommer mere til at ligne rollen som freelancer/selvstændig konsulent. Det er derfor vigtigt, at du kender din markedsværdi.

 

At skabe en vellykket plads på arbejdsmarkedet kræver en proaktiv tilgang, hvor du har fokus på at skabe dine egne muligheder og jobs med udgangspunkt i den markedsværdi du formår at opbygge gennem dine erfaringer, dine personlige styrker og ikke mindst i samarbejdet med andre.

 

Her er hvad du kan byde ind med:

Optimering af den daglige drift – særligt rekrutteringsstrategier

Optimering af medarbejdertrivsel

Disruption

 

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud og bruges især, når ny teknologi ændrer markedssituationen og medfører, at de hidtidige produkter og virksomheder bliver overflødige.

 

Det kan være svært at forestille sig, hvordan det vil ske, men disruption sker. Det er ikke noget vi vælger eller fravælger. Det er derfor vigtigt, at virksomheder og deres medarbejdere forstår de disruptive teknologier. Disruption påvirker både
produkter, services og forretningsmodeller.

 

Der bliver i disse år peget på mange forskellige trends, når det gælder disruptive teknologier. Hvad enten du bidrager med opgaveløsning i hos en el-installatør eller en højteknologisk virksomhed, så er det vigtigt at være nysgerrig på, hvor udviklingen bevæger sig hen.

 

Her er hvad du kan byde ind med: 

Målrette virksomhedens ydelser til nye markeder/kunder

Forretningsudvikling, organisering og kundesegmentering

Kickstarte produktudviklingen

Digitalisering

 

Nye digitale løsninger er i stigende grad en del af vores liv. I løbet af de næste 10-15 år vil teknologier som avancerede robotter, kunstig intelligens, 3D-print, førerløse fartøjer og det intelligente hjem, vinde stadig større indpas overalt i samfundet.

 

For ikke at blive overhalet af konkurrenter har virksomheder brug for et stærkt digitalt mindset, som gør dem i stand til bedre at forstå mulighederne i
digitalisering, sådan at de også kan omsætte dem til løsninger, som skaber værdi.

 

Den danske regering fulgte i efteråret 2017 anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel og fremlagde en strategi, hvori SMV’erne udpeges som en vigtig aktør på markedet, som skal løftes digitalt i de kommende år.

 

Her er hvad du kan byde ind med: 

Sikre IT-systemers samspil med virksomhedens forretningsudvikling

Få styr på dokumentation og certificeringer

Udvide kundesegmenter gennem websalg

Bruge sociale medier i den digitale kommunikation

Kommunikation

 

Det er og bliver helt centralt at du har evnen til at oversætte store mængder af data og information til konkrete koncepter og helheder. Du skal kunne forstå kompleksitet og gøre det simpelt og meningsgivende for modtageren.

 

At forstå og kommunikere på især sociale medier er en evne, som langt flere skal besidde på fremtidens arbejdsmarked. Du skal være fortrolig med medierne og kunne formidle og samtale på en effektiv måde. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat og nye sociale medier bliver en helt naturlig del af arbejdslivet.

 

Evnen til at filtrere information og udvælge den vigtigste viden bliver essentiel. Vi lever i et overload af information, og du skal kunne overskue store mængder af information og udvælge det, der er relevant, og så kommunikere pointerne enkelt og kort på de sociale medier.

 

Her er hvad du kan byde ind med:

Styrke virksomhedens kommunikation – både internt og udadtil

Udvide kundesegmenter gennem websalg

Bruge sociale medier i den digitale kommunikation

Big Data

 

Big data dækker bredt over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data. 

 

Datadrevne virksomheder er i gennemsnit mere produktive og mere profitable end virksomheder, der slet ikke anvender Big Data-værktøjer.

 

Økonomiske gevinster kan oftest realiseres i alle led i virksomhedernes værdikæde. Det gælder fra design af nye og bedre produkter vha. kunde- og brugerdata i produktudviklingsfasen, over supply chain-management i forsyningskæden til forbedret performance og risikostyring i produktionen.

 

Big data kan især også hjælpe dig med kommunikation og marketing.
Med Big Data kan du få et hav af informationer om din målgruppe. Hvor de bor, hvor de handler, hvad de godt kan lide og hvornår de kigger på deres telefoner. Mulighederne er uendelige. Det giver dig mulighed for at målrette og skræddersy dine budskaber til potentielle kunder.

 

Her er hvad du kan byde ind med:

Målrette virksomhedens ydelser til nye markeder

Forretningsudvikling, organisering og kundesegmentering

Vækst

 

9 ud af 10 private virksomheder i Danmark er Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’erne), og de beskæftiger dagligt ca. 722.000 personer. De fleste fagfolk og politikere betegner SMV’erne som rygraden i dansk økonomi.

 

Det er energien og de nye idéer herfra, der skal løfte væksten i dansk erhvervsliv.

 

Kombinationen af hastigt faldende priser på teknologi og et stadig mere forbundet marked gør det lettere end nogensinde før for små virksomheder at vokse og eksportere. Især de digitale platforme åbner for hurtige veje til eksportvækst.

Tidligere blev de industrielle økonomier omformet af datidens fabrikker. I dag forener digitale platforme et stort antal udbydere, kunder og leverandører i nye selvforstærkende økosystemer, hvor flere kunder tiltrækker flere udbydere.

 

Her er hvad du kan byde ind med:

Optimering af den daglige drift og de administrative processer som platform for sund vækst

Ledersparring der sikrer optimal forretningsudvikling

Målrette virksomhedens ydelser til nye markeder/kunder

Forretningsudvikling, organisering og kundesegmentering

Omsætte vækststrategier til konkrete projekter

Kickstarte produktudviklingen

Implementering

Tværfagligt samarbejde

 

”Nøglen til succes er hurtigt at kunne forstå, hvordan andre med en anden faglighed tænker og arbejder. Hvis du hurtigt gør det, kan du bygge bro på tværs af fagligheder, ny innovativ viden kan opstå, og du bliver en succes.” Sådan siger tidl. direktør i Niras, Allan J. Christensen, og der er i den grad noget om snakken.

 

Virksomheder er afhængige af, at deres medarbejdere kan samarbejde på tværs af faglige forskelle. Høj faglighed er ikke meget værd, hvis ikke du kan tale med andre mennesker. Det vigtigste er, hvad du kan sammen med andre og at du har en veludviklet social intelligens.

 

Social intelligens er evnen til at skabe relationer til andre mennesker. Hvis du er i stand til at lytte, kommunikere, samarbejde, udvise tolerance og godt humør samt løse konflikter på en hensigtsmæssig måde, opnår du højere motivation hos dig selv og dine kolleger.

 

Her er hvad du kan byde ind med:

Optimering af den daglige drift

Forretningsudvikling og organisering med fokus på samarbejdet mellem faggrupper

Ejerlederekspert0%