Om kampagnen

Akademikerkampagnen er en netværkskampagne, som består af en række aktører, der alle har erfaring med at fremme mødet mellem virksomheder og højtuddannede. Kampagnen synliggør de højtuddannedes værdi og skaber dialog og jobmatch.

Danmark har en enorm ressource i form af en bred vifte af nyuddannede akademikere fra universiteterne der står på spring for at bringe deres viden og kompetencer i spil i danske virksomheder.

Vi benytter os både af velafprøvede metoder og idéer  – og udvikler og afprøver løbende nye metoder og inddrager nye samarbejdspartnere, der effektivt bygger bro mellem akademikere og virksomheder.

 

Værdigrundlag   Samarbejdspartnere      Styregruppen

 

Akademikerkampagnen i 2020

Akademikerkampagnen fortsætter sin vigtige indsats, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere skaber spændende jobåbninger for akademikere, der vil bidrage til vækst og viden i Danmarks små og mellemstore virksomheder.

Erfaringer fra de tidligere kampagner viser, at akademikere der ansættes hos de små og mellemstore virksomheder der tænker i vækst og udvikling, får et job med spændende opgaver, udviklingsmuligheder og en arbejdsdag med stor indflydelse på strategi og planlægning. Det sker ikke mindst pga behovet for konkret løsning af de stadigt mere komplekse arbejdsopgaver, der følger i halen på den teknologiske og digitale udvikling der generelt præger arbejdsmarkedet i dag.Akademikerkampagnen skaber jobåbninger

Mange private virksomheder er endnu ikke opmærksomme på de kompetencer, akademikere kan byde ind med, når der skal skabes vækst, tænkes digitalisering eller løses udviklings- og innovationsprojekter. De seenste analyser viser at 8 ud af 10 mindre virksomheder i Danmark ikke har en akademiker ansat. (Kilde: Epinion 2017). Der er derfor et stort potentiale for at skabe akademiske arbejdspladser – og dermed kickstarte væksten hos flere af de mindre virksomheder.

Derfor er en af de fremmeste opgaver for Akademikerkampagnens virksomhedskonsulenter at opsøge og fortælle de mange virksomheder der ikke traditionelt set rekrutterer akademikere, hvordan tilførsel af ny viden, kan rykke virksomhedens vækst og udvikling i den rette retning.

Samarbejde med erhvervsklynger og virksomheder

En af Akademikerkampagnens primære metode er den opsøgende virksomhedsindsats – og vores mangeårige erfaring viser, at det skaber job og jobpotentiale at opsøge virksomhederne uopfordret og fortælle hvordan en akademiker kan bidrage til den specifikke virksomheds vækst og udvikling.

Som en ny vinkel vil Akademikerkampagnen i de kommende 2 år også rette et særligt fokus på de nye erhvervsklynger, der opstår over hele landet. Klyngerne er typisk organiseret som branchefællesskaber. Ved at indgå samarbejder, får kampagnen adgang til viden om de specifikke udfordringer der præger de respektive brancher – og dermed også indsigt i de områder hvor akademikere vil kunne byde ind med opgaveløsning. Vi går derfor i opsøgende dialog med klyngerne og får indsigt i hver klynges udfordringer og fremtidspotentiale med fokus på at spille akademikere og deres kompetencer ind på banen. 

 

Arrangementer med fokus på jobskabelse

Akademikerkampagnen planlægger i samarbejde med vores landsdækkende netværk flere utraditionelle og nyskabende events og arrangementer i 2017-2018 med fokus på jobskabelse for akademikere i private virksomheder. Fælles for alle arrangementerne er det direkte møde med virksomheder og arbejdsgivere, der ønsker at komme i dialog med jobsøgende akademikere. Metode og forberedelse sikrer at arrangementerne er af høj kvalitet og at det er tænkt ind at alle deltagere skal have noget værdi med sig hjem – enten i form af netværk, konkrete kontakter, indblik i nye geografiske områder og nye brancher – og ikke mindst viden der kan styrke den fremtidige jobsøgning for kandidaterne – og rekrutteringsprocesserne.


Akademikerbasen – din vej til jobbet

Til ovennævnte arrangementer vil der ofte være et begrænset antal deltagere og der er tilmelding efter “først-til-mølle” kombineret med en screeningsproces så vi er sikre på at de arrangementer du deltager i, vil være relevante for dig og dine kompetencer. Med en profil på Akademikerbasen.dk, vil du være en af de første, der inviteres til arrangementerne.

Det vil også være gennem din profil på akademikerbasen, du vil blive søgt frem og kontaktet når vi har en jobåbning der vil være relevant for dig at kigge nærmere på. Vi har som nævnt fokus på arbejdsopgaver og kompetencematch – så det beder vi også dig have fokus på når du udfylder din profil hos os. Opret din profil her.