Udviklingskonference 2019 – Lederskab og verdensmål

Dato/Tid
21/11/2019
12:00 - 17:30

Sted: Hotel Marienlyst, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør (find vej)

Lederskab og verdensmål – Har vi modet til at gå forrest?

 

Den 21. november 2019

Ordstyrer: Nynne Bjerre

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.10 Velkomst
v. Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

13.10-14.00 FN verdensmål – hvorfor nu og hvordan skal vi gribe det an?
v. Erik Rasmussen, stifter af Mandag Morgen og grundlægger og bestyrelsesformand i bæredygtigheds-tænketanken Sustainia

FN og verdens ledere har med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling sat en retning for det politiske lederskab. Verdensmålene vidner om, at der er flere og flere, som stiller krav om en højere mening, at værdiskabelse og respekt for vores begrænsede ressourcer skal stå centralt i produktionen, og at det gælder i både private virksomheder og offentlige institutioner. Det kræver politisk lederskab, ambitioner og vilje, hvis målene om at skabe en bæredygtig socialøkonomisk og miljømæssig udvikling skal nås

14.00-14.10 Pause

14.10-15.00 Med hjerne, hjerte og fødder – når en strategi skal flytte sig fra papir til hverdag
v. Jørgen Nielsen, direktør for Københavns Zoo

I disse år gennemgår Zoo store forandringer. Udover at sikre overskud i forretningen Københavns Zoo ved at udvikle oplevelser og aktiviteter for kunderne, arbejder man også målrettet med miljø, energi og klima. For at nå i mål med dette arbejde kræver det, at der er et stærkt hold, som alle trækker i samme retning. Zoo-direktør Jørgen Nielsen kommer og fortæller om, hvordan man som leder bør sætte ind og bruge ressourcer på at give strategien liv og mening for de, der skal gennemføre den

15.00-15.30 Pause

15.30-16.15 Samfundsansvar data og AI
v. Kim Escherich, AI-etisk ombudsmand i IBM

IBM forsøger at tage et samfundsvar – bl.a. ved at sikre sig, at de både indadtil og udadtil er bevidste om de etiske dilemmaer, teknologien stiller os overfor. Men hvordan bruger vi teknologien uden at marginalisere store dele af befolkningen; hvilke etiske aspekter skal vi være opmærksomme på; hvad kræver det af vores ledere, og kan vi overhovedet styre udviklingen? Se fx på cookies, hvor reguleringen er på plads, men alle klikker ja, da det er en forudsætning for at få adgang. Det reelle valg er dermed ikke tilstede.

16.15-16.25 Pause

16.25-17.00 Hvad kan faglige organisationer lære af frivillige organisationers arbejde?
v. Josephine Fock, tidligere direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp

Vilkårene for internationale humanitære organisationer er under politisk pres.
Dansk flygtningehjælp skal være professionel og effektiv udadtil og indadtil sikre tryghed, ansvar og opbakning til medarbejdere, som løser svære opgaver i krigshærgede lande. Det er i sig selv en vanskelig opgave. Opgaven er ikke blevet lettere af, at der er kommet et stigende antal frivillige og konkurrerende (nødhjælps) organisationer og et stort antal mediekanaler med både professionelle og private indsamlere. Trods disse udfordringer er Dansk Flygtningehjælp i stand til at mobilisere og skabe sammenhængskraft.

17.00 Afrunding
v. Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Tilmeld dig her:

Det er ikke længere muligt at bestille billet. Kontakt yk@ac.dk.