Akademikernes ledelsestopmøde 2019 – ledelse på tværs af fag

Dato/Tid
31/10/2019
09:30 - 16:30

Program:

09.30-10.00 Registrering og kaffe

10.00-10.15 Velkomst
v. Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

10.15-10.40 Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
v. Lars Qvistgaard, Akademikerne og Thomas Molin, kontorchef for ledelsesudvikling i Moderniseringsstyrelsen

Ved OK18 blev de statslige parter enige om at oprette en leder-
uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen skal styrke ledernes viden og handlekompetencer på området.

10.40-11.20 Offentligt og privat lederskab,
v. Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet og Jens Aaløse, koncerndirektør i TDC

En offentlig og en privat topleder mødes her til en debat om, hvordan det er at være topleder. Hvor er de største forskelle – og
er der ligheder, som går på tværs af de to sektorer? Hvad oplever de som de største udfordringer og muligheder på hvert deres felt?

11.20-12.00 Hvordan går det med lederskabet?
v. Marie Munk, Økonomi- og personaledirektør Det Kongelige Teater.

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 Parallel sessioner – temaworkshop

WORKSHOP 1: Ledelse op ad og ned ad – krydspres i mellemlederrollen
v. Susanne Teglkamp, Teglkamp & co.

Mellemlederrollen er ikke altid en nem rolle at udfylde. Især er det en udfordring at skulle
matche de ansattes forventninger samtidig med at leve op til den øverste ledelses krav
til lederrollen. (Workshopen afholdes i auditoriet)

WORKSHOP 2: Ledelse og kunstig intelligens
v. Bjarne Kjær Ersbøll, professor, DTU

Kunstig intelligens vil få voksende betydning for vores samfundet. Det er derfor vigtigt, at ledere i både offentlige institutioner og private virksomheder har en grundlæggende forståelse for de muligheder og risici, der er forbundet med kunstig intelligens. (Workshopen afholdes i mødelokale B)

WORKSHOP 3: Nye generationer – ny ledelse?
v. Rune Toldam, Bespoke

De unge er en del af en generation, hvor præstationerne står i kø. Hvis man er ”liket”, så er man en vinder. Det er en adfærd der udspringer af den epoke, de er vokset op i, med fokus på globalisering, teknologi og liberalisme, men hvad betyder det, når de unge tager denne adfærd med på arbejde? Hvilke krav stiller det til ledere og ledelse? (Workshopen afholdes i “grosserens mødelokale” i underetagen)

WORKSHOP 4 Ledelsesarbejdet med bæredygtighed i små-
og mellemstore virksomheder
v. Trine Mønsted Nielsen, lektor ved VIA college og ekspert i værdiskabelse
ved bæredygtighed

Bæredygtig produktion er mest kendt fra store industrivirksomheder. Workshoppen fokuserer på de små og mellemstore virksomheders arbejde med bæredygtig forretningsudvikling og produktion, herunder hvilke organisatoriske kompetencer, der er nødvendige samt hvilke barrierer, der opstår.(Workshopen afholdes i mødelokale C)

WORKSHOP 5: Samskabelse og ledere, der lykkes. Hvad og hvordan?
V. Nich Bendtsen, kommunaldirektør i Hvidovre kommune

I regi af Væksthus for ledelse har arbejdsgiver- og lønmodtager- organisationer i fællesskab identificeret en række succesfulde ledere i kommuner og regioner.
På baggrund af interview med disse ledere er der identificeret syv kompetencer, der kendetegner disse ledere. (Workshopen afholdes i mødelokale A)

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Modige ledere skaber modige organisationer
v. Claus Elmholdt, erhvervspsykolog og medforfatter af ”Den modige leder”

Som leder i dag er det ofte nødvendigt at sætte sig selv på spil og udfordre status quo for at adressere organisatoriske udfordringer. Mod er mere end nogensinde en aktuel ledelsesdyd. Men hvad karakteriserer modig ledelse? Og hvordan kan modig ledelse bidrage til at udvikle mere modige organisationer?

15.00-15.50 Ledelse og samskabelse på tværs af fag – nye supersygehuse som case
Paneldebat med Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland,  Anne Jastrup, hospitalsdirektør, Bispebjerg hospital, Mette Stokholm, arkitekt/projektleder for Nyt Hospital Nordsjælland og Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital

Med byggeri af de nye supersygehuse har der været behov for at ryste posen og tænke nyt, at gentænkte ideen om et hospital. Det kræver involvering og medejerskab fra patienter, såvel som fra det personale med højtspecialiserede fagligheder, der skal have deres daglige gang på hospitalet

15.50-16.40 Ledelse på tværs af fag
v. Kasper Holten

I en tid, hvor mange virksomheder er på jagt efter talenter, og hvor virksomheder har brug for diversitet blandt medarbejdere for at lykkes og kunne være innovative og vinde terræn, stiller det krav til, at lederen kan lede på tværs af mange forskellige fag, personlighedstyper m.m. Det kræver sin leder. Gennem mange år er Kasper Holten lykkes med at samle og begejstre både medarbejdere (de kunstneriske, tekniske og administrative) og publikum i Danmark og i udlandet.

Sted: Kosmopol, Fiolstræde 43, 1171 København K. (find vej)

Ordstyrer: Mette Vibe Utzon

Pris for deltagelse: 1500 kr.

Download programmet i PDF format

Tilmeld dig her:

Det er ikke længere muligt at bestille billet. Kontakt yk@ac.dk.